Независимый новостной и общепознавательный ресурс о собаках и связанных с ними событияx в обществе
 
English Deutsch España

Меню раздела

Законодательство
Справочник
Библиотека

Наш фотоальбом

Партнеры

 • Партнерская программа WEB - мастерам $
 • МОО "Кинология"
 • Бесплатные объявления о животных
 • Запорожский виртуальный кинологический клуб UCI
 • Заработок для WEB-мастера
 • Продвижение сайта, доступно и не дорого!
 • $$$ для web-мастеров


 • AKTION FAIR PLAY


  Литература о собаках

  Законодательство

  Законы Украины о животных: Про захист тварин від жорстокого поводження (II)


  Главная » Статьи » Законодательство » Законы Украины о животных

  Про захист тварин від жорстокого поводження (II)
  Розділ II
  ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ
  Стаття 7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість

  Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

  Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

  Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цього Закону.

  Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

  Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.

  Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

  Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.

  Стаття 8. Особливості утримання диких тварин у неволі

  Утримання диких тварин у неволі допускається, якщо створені умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

  Утримання диких тварин у неволі без створення відповідних умов не допускається.

  Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

  (частина третя статті 8 із змінами, внесеними
  згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

  Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

  Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог цього Закону.
  Стаття 9. Особливості утримання домашніх тварин

  Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

  забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог цього Закону;

  дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

  Правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.

  Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

  Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

  Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

  безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

  безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

  безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

  При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

  Дозволяється утримувати:

  домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

  домашніх тварин - у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;

  (абзац третій частини сьомої статті 9 із змінами,
  внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)

  домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

  домашніх тварин - юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

  собак - без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.

  Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.
  Стаття 10. Ветеринарне обслуговування тварин

  Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги.

  У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

  Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.

  Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.
  Стаття 11. Транспортування тварин

  При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.

  Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин.

  При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.

  Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.

  Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.

  Правила транспортування тварин затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування.
  Стаття 12. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

  Право власності або інші речові права особи, яка утримує тварину, обмежені обов'язком дотримання норм і вимог цього Закону.

  Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

  Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.

  Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.
  Стаття 13. Умови угод, предметом яких є тварини

  Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається в разі дотримання вимог цього Закону.

  Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

  Якщо продається дика тварина з числа видів, що занесені до Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, продавець тварини зобов'язаний також надати покупцеві документ, що засвідчує законність набуття такої тварини у власність.

  Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

  Стаття 14. Виключена

  (згідно із Законом України
  від 15.12.2009 р. N 1759-VI)
  Стаття 15. Притулки для тварин

  Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.

  Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

  Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

  Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності.

  Положення про притулок для тварин затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.

  (частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними
  згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5456-VI)
  Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини

  Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування - методами евтаназії.
  Стаття 17. Умертвіння тварин

  Умертвіння тварин допускається:

  для одержання господарсько корисної продукції;

  для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

  за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

  при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;

  за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

  за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

  При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

  умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

  приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

  забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

  переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

  умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.
  Источник: В. ЮЩЕНКО , 21 лютого 2006 року
  Категория: Законы Украины о животных | Рейтинг: 0.0/0

   

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Вход

  Поиск


  Форум

  Тема : Темы и разделы Никодим

  Тема : Вставка фотографий в сообщения... Mazuelagole

  Тема : Начало работы Thozasjet

  Тема : Китайская хохлатая BenizodaL

  Тема : Птички BenizodaL

  Погода в Харькове

  Статистика
  Рейтинг сайтов о животных

  Rambler's Top100

  Сейчас на сайте